antikbruk bok

Vad är antiken och har den någon betydelse?

Ett kännetecken för god humaniora är den ständigt pågående självreflektionen. Just reflektion över de egna villkoren framförs ibland som det som skiljer vetenskap från andra former av kunskapsproduktion. Självreflektionen sker ofta i det tysta; på seminarier och i samtal med kollegor. Men ibland fördjupas självreflektionerna och trycks. Det här är en genre som har vuxit…

antikbruk bok

Hämndlystna medborgare

Sent omsider har även jag tagit mig igenom höstens mest omdiskuterade bok om antiken: Världens första medborgare: Om statens uppkomst i det antika Grekland av Tomas Lappalainen (2017). Den har ömsom hyllats ömsom dissats. Kultursverige, exempelvis Horace Engdahl, Magnus Florin, Jesper Svenbro och andra har hyllat den, medan forskarsverige — antikvetare, filologer och statsvetare —…

antikbruk bok

Klassiska skulder

Hur kommer det sig att nyhetsrapporteringen om den grekiska ekonomiska krisen är fylld med referenser till antiken? Detta är den centrala frågan i Johanna Haninks The Classical Debt: Greek Antiquity in an Era of Austerity (2017). Och, som jämförelse, varför var rapporteringen om den isländska ekonomiska krisen inte lika fylld med referenser till den nordiska…