Antikvetenskapens teoretiska landskap

I bokserien Antikvetenskapens teoretiska landskap (ATL) sätts antikvetenskapen under lupp. Antikstudiernas utveckling analyseras för att visa hur vår bild av antiken påverkas både av källmaterialet och av moderna antaganden, idéströmningar och normer.

ATL belyser antikvetenskapens teoretiska pluralism. Det betyder att antikvetenskapen betraktas som en akademisk disciplin där olika teoretiska perspektiv är aktuella samtidigt. För några av oss är det både relevant och intressant att bedriva forskning på samma sätt som man gjorde i 1800-talets Berlin eller 1500-talets Rom. Detta sker samtidigt som andra forskare, kanske till och med vid samma institution, försöker introducera nya teoretiska perspektiv. Denna samtida närvaro av diametralt olika perspektiv kännetecknar antikvetenskapen och humaniora. ATL syftat till att kartlägga, diskutera och kritisera detta.

Antikvetenskapens samspel med andra akademiska discipliner, idéströmningar och politiska ideologier betonas i denna studie. Ämnesdisciplinens karaktär är inte given på förhand. Genom att lyfta fram debatter om antikvetenskapens innehåll visar jag att ämnet är ett resultat av ständiga omförhandlingar och motsättningar.

ATL är ett omfattande projekt som kommer att publiceras i sex volymer.

Från Laokoon till Troja är den första volymen.

Från Olympia till Leonidas är den andra volymen.

Från Homeros till Rom är del 1 av den tredje volymen.

För mer information och köp: Nordic Academic Press.