Johannes Siapkas Inlägg

I min senaste artikel, Contested Classicism: Reconciling Classical Studies in Twentieth-Century Sweden, skriver jag om den svenska antikvetenskapens relation till socialdemokratin. Jag låter två exempel illustrera hur denna relation utvecklades under 1900-talet.  Sveriges första filosofie…

För 200 år sedan gjorde grekerna uppror mot det osmanska riket. ”Frihet eller Död!” var mottot grekerna samlades kring i den självständighetskamp som började den 25 mars 1821. Den moderna och självständiga staten Grekland grundades…

De senaste veckorna har ett förslag till ny kursplan i historia som diskuterats i media. De drogs tillbaka efter kraftig kritik. Vi tyckte att debatten fastnade i förutsägbara och låsta positioner där antiken återigen fick…

Ett kännetecken för god humaniora är den ständigt pågående självreflektionen. Just reflektion över de egna villkoren framförs ibland som det som skiljer vetenskap från andra former av kunskapsproduktion. Självreflektionen sker ofta i det tysta; på…

Sent omsider har även jag tagit mig igenom höstens mest omdiskuterade bok om antiken: Världens första medborgare: Om statens uppkomst i det antika Grekland av Tomas Lappalainen (2017). Den har ömsom hyllats ömsom dissats. Kultursverige,…

Hur kommer det sig att nyhetsrapporteringen om den grekiska ekonomiska krisen är fylld med referenser till antiken? Detta är den centrala frågan i Johanna Haninks The Classical Debt: Greek Antiquity in an Era of Austerity…

Jag tröttnade på Academias tilltagande kommersialisering! Jag bestämde mig därför att skapa en ny hemsida. Här kommer jag främst att presentera min forskning. Jag passar också på och gör ett nytt försök att blåsa liv…