antikbruk bok

Vad är antiken och har den någon betydelse?

Ett kännetecken för god humaniora är den ständigt pågående självreflektionen. Just reflektion över de egna villkoren framförs ibland som det som skiljer vetenskap från andra former av kunskapsproduktion. Självreflektionen sker ofta i det tysta; på seminarier och i samtal med kollegor. Men ibland fördjupas självreflektionerna och trycks. Det här är en genre som har vuxit…