Svensk antikvetenskap under 1900-talet

I min senaste artikel, Contested Classicism: Reconciling Classical Studies in Twentieth-Century Sweden, skriver jag om den svenska antikvetenskapens relation till socialdemokratin. Jag låter två exempel illustrera hur denna relation utvecklades under 1900-talet. 

Sveriges första filosofie doktor i Klassisk fornkunskap och antikens historia var socialdemokraten Erik Hedén. Den antiksyn som framträder i hans skrifter visar att även socialdemokrater värnade det klassiska arvet under 1900-talets första hälft. 

Detta förändrades under 1900-talets andra hälft då humaniora ifrågasattes av socialdemokrater och andra. De klassiska ämnena fick ofta klä skott för det utbredda föraktet för humaniora. Mot den bakgrunden kan namnbytet till Antikens kultur och samhällsliv 1970 ses som ett försök att komma runt stigmatiseringen.