ATL 1: Från Laokoon till Troja

I bokserien Antikvetenskapens teoretiska landskap granskas antikvetenskapens teorier. Antikstudiernas utveckling analyseras för att visa hur vår bild av antiken påverkas både av källmaterialet och av moderna antaganden, idéströmningar och normer.

I seriens första volym, Från Laokoon till Troja, introducerar antikvetaren Johannes Siapkas en analytisk modell för antikvetenskapen, och betonar den teoretiska pluralismen. Vidare analyserar han disciplinens utveckling från medeltiden till början av 1900-talet. Författaren visar hur förmoderna teorier och metoder fortfarande används inom antikvetenskapen. I ett avslutande kapitel belyses den svenska forskningens framväxt.

I denna studie betonas antikvetenskapens samspel med andra akademiska discipliner, idéströmningar och politiska ideologier. Genom att lyfta fram debatter om antikvetenskapens innehåll visar Siapkas att ämnet är ett resultat av ständiga omförhandlingar och motsättningar.

För mer information och köp: ATL 1 Nordic Academic Press