Annat

Ett urval av sammanhang där jag har presenterat min forskning och diskuterat antiken:

Föredrag, online: ”Swedish adoptions of classical Greek civilization: foundations, examples, and contrasts” organiserat av Grekiska ambassaden i Stockholm. 2021-09-23, 18.00-19-30. För registrering och ytterligare info se: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e9f2R-xDQMGnBxSiCb7qUg

Radio: P1 Vetenskapsradion Historia. Medverkande i program om Greklands 200-årsfirande. 2021-03-30.

Internationell konferens: Tillsammans med Thomas Sjösvärd “Leonidas goes North: Swedish appropriations of Sparta and Thermopylae”, Classical Controversies in 2020, National Museum of Antiquities and Leiden University. Leiden 11-13 November 2020.

Radio: P1 Vetenskapsradion Historia. Medverkade i program om slaget vid Thermopyle. 2020-09-22.

Workshop: Paper “Classical Studies and Social Democracy during the 20th century”, Historicizing the Impact and History of the Swedish Humanities, Workshop, Idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, 28-29 maj 2020.

Radio: P3 Historia. Medverkade i program om Alexander den store. 2018-06-28.

Workshop: Presentation “I Herakles spår”, Religion och Reception: CHAOS-Symposium 2018, Lund 4-5 maj 2018.

Internationell konferens: Paper: “The wisdom of the ancient Greeks: bridging the divide between the ’practical past’ and the ’historical past’”, 2nd International Network for Theory of History Network Conference, ”The Practical Past: On advantages and Disadvantages of history for life”, Ouro Preto, Brazil, 23-26 August 2016.

Internationell konferens: Paper tillsammans med Dimitrios Iordanoglou “Dystopic Democracy: The double life of Classical Athens”, Can a Person Be Illegal? Refugees, Migrants and Citizenship in Europe. Uppsala University, 19-21 May 2016.

Föredrag: “Vi är alla trojaner: Identiteter, ursprungsmyter och antikbruk”, Tid för forntid/Klassiska föreningen, Stockholms universitet, 2016-10-20.

Internationell workshop: Paper “Measuring humanity: Interwar racial discourses in classical archaeology”, Histories of Archaeology Research Network, Glasgow, 1 September 2016.

Intervjuad för webartikel ”Författarnas antika debattknep”, SVT Kulturredaktion 2015-05-28.

Internationell workshop: Paper: “Democratic dilemmas: modern political and historical appropriations of ancient Athens”, Religion and Politics in Antiquity and Modernity: Europe at the Crossroads, Swedish Institute in Athens, 5-7 March 2015.

Föredrag: “Arkeologen som samlare”, Medelhavsmuseet, 2014-09-17.

Intervjuad i Svenska Dagbladet, 2014-08-13, angående nya arkeologiska fynd i Grekland.

Radio: Vetenskapsradio P1: Historia. Recension av filmen 300: Rise of an Empire. 2014-03-05.

Internationell konferens: Paper “Classical Primitivism”, History of Classical Archaeology in late nineteenth century, Svenska Institutet i Rom, 4-6 April 2013. 

Föredrag: “Klassiska normer och antik kritik”, Humanioradagarna, Uppsala universitet, 2012-03-28.

Internationell konferens: Paper “Ancient Ethnicity and Modern Identity”, Ethnicity in the World of the Ancient Mediterranean, University of Pennsylvania, Philadelphia 9-10 January 2012.

Föredrag: “Äkta Greker: Nationalistiska och ”vita” föreställningar om den klassiska grekiska kulturen”, Temadag: Det antika arvet. Medelhavsmuseet, 2010-11-27.