Antiken i svensk skola

De senaste veckorna har ett förslag till ny kursplan i historia som diskuterats i media. De drogs tillbaka efter kraftig kritik. Vi tyckte att debatten fastnade i förutsägbara och låsta positioner där antiken återigen fick symbolisera bildning och högkultur.

Men, med några lånade ord från gårdagens Guardian: “Classics has a long tradition of questioning authority, and has had a fundamental role to play in the study of sexuality and feminism, among other areas. It has always been as much of an intellectual resource for the left as the right.”

Vi tycker också att antiken har haft en mycket bredare och viktigare roll i vårt samhälle. Att ta bort antiken från grundskolans historieundervisning skulle försämra istället för att förbättra förutsättningarna för eleverna i dagens skola. Jag och Lena Sjögren har därför skrivit ett inlägg om detta i Dagens Arena.