Recensioner av ATL 1: Från Laokoon till Troja

ATL 1: Från Laokoon till Troja har recenserats. Några axplock ur recensionerna:

 

“He is thus to be applauded for having placed the development of Classical Studies against the broader context of the history and philosophy of science in the long 19th century, and for offering a balanced and useful overview of scholarship in this important phase in the history of the discipline.”

Troels Myrup Kristensen, Bryn Mawr Classical Review 2018.02.14

 

“jag vill utropa ett icke-ironiskt “Äntligen!” för att Johannes Siapkas första volym av Antikvetenskapens teoretiska landskap har utkommit.”

“I ett så pass ambitiöst projekt som ATL blir hårdragningar och breda penseldrag en nödvändighet, och jag uppskattar att Siapkas har varit noggrann med att situera sina egna perspektiv. Som ensam författare till det första standardverket om vetenskapsteori i svensk antikvetenskap har han ett stort ansvar för uppgiften.”

“Med det sagt kan jag verkligen rekommendera Från Laokoon till Troja och anser att den skulle passa utmärkt som kursbok, på både grund- och avancerad nivå. Genom att glänta på den ”svarta lådan” har Siapkas underlättat för forskare och studenter inom antikvetenskaperna att orientera sig i ämnenas vindlande landskap.”

Ingrid Berg, Medusa: Svensk tidskrift för antiken 38:4, 2017, 43-44.

 

“Bokens styrka ligger i hög grad i textens välstrukturerade upplägg, lättlästa natur och många perspektiv.”

“Sammanfattningsvis är Från Laokoon till Troja en utmärkt resurs, såväl välskriven som välbehövlig. För dem som studerat antiken ligger bokens styrka i Siapkas systematiska uppbyggnad av ett lättåtkomligt ramverk fr ämnets teoretiska utveckling.”

Patrik Klingborg, Hellenika nr 161, 2017, 13.